STANKO-Plano-type horizontal milling-boring machines
STANKO-Plano-type grinding machines
STANKO-Turning-and-boring lathes

PRESSEN: STANKO Мodelle – KB8334, KB8336, KB8338, KB8340, KB8342:K2130B; KB8124; KB8128; KE2130A; KD2330; KE2330; KD2130A und andere... / STANKO Pressen

STANKO KD2328 KE2130

STANKO KD2328 Getriebeplan

STANKO KD2328 Getriebeplan
STANKO KE2130 Getriebeplan

STANKO KE2130 Getriebeplan
Pos.01

Pos.01
Pos.02

Pos.02
Pos.03

Pos.03
Pos.04

Pos.04
Pos.05

Pos.05
Pos.06

Pos.06
Pos.07

Pos.07
Pos.08

Pos.08
Pos.09

Pos.09
Pos.10

Pos.10
Pos.11

Pos.11
Pos.12

Pos.12
Pos.13

Pos.13
Pos.14

Pos.14
Pos.15

Pos.15
Pos.16

Pos.16
Pos.17

Pos.17
Pos.18

Pos.18
Pos.19

Pos.19
Pos.20

Pos.20
Pos.21

Pos.21
Pos.22

Pos.22
Pos.23

Pos.23
Pos.24

Pos.24
Pos.25

Pos.25
Pos.26

Pos.26
Pos.27

Pos.27
Pos.28

Pos.28
Pos.29

Pos.29
Pos.30

Pos.30
Pos.31

Pos.31
Pos.32

Pos.32
Pos.33

Pos.33
Pos.34

Pos.34
Pos.35

Pos.35
Pos.36

Pos.36
Pos.37

Pos.37
Pos.38

Pos.38
Pos.39

Pos.39
Pos.40

Pos.40
Pos.41

Pos.41
Pos.42

Pos.42
Pos.43

Pos.43
Pos.44

Pos.44
Pos.45

Pos.45
Pos.46

Pos.46
Pos.47

Pos.47
Pos.48

Pos.48
Pos.49

Pos.49
Pos.50

Pos.50
Pos.51

Pos.51
Pos.52

Pos.52
Pos.53

Pos.53
Pos.54

Pos.54
Pos.55

Pos.55
Pos.56

Pos.56
Zurück