STANKO-Plano-type horizontal milling-boring machines
STANKO-Plano-type grinding machines
STANKO-Turning-and-boring lathes

SCHLEIFMASCHINEN: STANKO Мodelle – 3E711:3Y133BM; 3D711; 3L722B; 3L741B; OSCH400 und andere... / STANKO 3E711 3D711 3G71 3D722 3A174

STANKO 3E711 3D711 3G71 3D722 3A174

STANKO 3E711 Getriebeplan

STANKO 3E711 Getriebeplan
STANKO 3D711 Getriebeplan

STANKO 3D711 Getriebeplan
STANKO 3G71 Getriebeplan

STANKO 3G71 Getriebeplan
STANKO 3D722 Getriebeplan

STANKO 3D722 Getriebeplan
STANKO 3A174 Getriebeplan

STANKO 3A174 Getriebeplan
Pos.01

Pos.01
Pos.02

Pos.02
Pos.03

Pos.03
Pos.04

Pos.04
Pos.05

Pos.05
Pos.06

Pos.06
Pos.07

Pos.07
Pos.08

Pos.08
Pos.09

Pos.09
Pos.10

Pos.10
Pos.11

Pos.11
Pos.12

Pos.12
Pos.13

Pos.13
Pos.14

Pos.14
Pos.15

Pos.15
Pos.16

Pos.16
Pos.17

Pos.17
Pos.18

Pos.18
Pos.19

Pos.19
Pos.20

Pos.20
Pos.21

Pos.21
Pos.22

Pos.22
Pos.23

Pos.23
Pos.24

Pos.24
Pos.25

Pos.25
Pos.26

Pos.26
Pos.27

Pos.27
Pos.28

Pos.28
Pos.29

Pos.29
Pos.30

Pos.30
Zurück